Fastelavn + Generalforsamling

mandag, 4. marts klokken 16:30
4. marts kl. 16:30 til 20:00
Den gamle klub i kælderen under Søndersøskolen

Indkaldelse til Generalforsamling i Furesø Taekwondo klub 2019

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling mandag d. 4/3 16:30 - 20:00, i de gamle lokaler  i kælderen under Søndersøskolen.

Vi starter med at sparke katten af tønde og holder herefter en relativ kort generalforsamling.

Jeg skal opfordre til at alle elever og forældre kommer, så man kan klappe af de frivillige instruktørers indsats, og vise engagement for sin klub.

Der vil være en bid mad undervejs, så tilmeld dig (søskende, ægtefæller og lignende er velkomne, bare husk at skrive samlet antal ved tilmelding)

Dagsorden:

Generalforsamlingens dagsorden er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Kassereren/Formanden fremlægger det reviderede regnskab
 5. Budget, herunder fastsættelse af det kommende års kontingent
 6. Valg af:
  1. Formand
  2. Næstformand
  3. Kasserer
  4. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
  5. Revisor
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt

Man kan sende forslag til pkt. 7 til formand@bulsajo.dk.Der er p.t. ingen indkomne forslag.

Det skal bemærkes at alle poster i bestyrelsen er på valg hvert år.

Er man nysgerrig efter at høre mere om bestyrelsens arbejde kan man ligeledes kontakte formanden.

Vi glæder os til at se jer,

Hilsen, formanden

Michael Winther

 

 

Tilmeldingsfrist:

2. marts 2019 kl. 22:00
Tilmeldingsfristen er overskredet