Info

Vi træner børn og voksne i vores træningslokaler i den nye Søndersøhal i Værløse. Ved siden af svømmehallen.

Vi har vores faste lokaler i hal 4.

Vi har rullende optag, så du kan starte med det samme.
Såfremt der skulle være fyldt på holdet er du velkommen til at skrive dig på ventelisten, det plejer at gå hurtigt.

Du kan træne for at komme til stævner i kamp og teknik, eller du kan koncentrere dig om at træne for at opbygge din styrke, smidighed og koncentration. Vi har også mange der træner for at opøve den selvtillid der kommer med at være god til sin sport, og kunne håndtere vanskelige situationer ved at mestre en kampkunst som selvforsvar.

Kom ned og prøv! Timerne er gratis indtil du har bestemt dig - du møder bare op til en træning iført løst tøj, så er du i gang.


Om klubben

Navnet:

Bul Sa Jo er Koreansk og betyder oversat til Dansk "ildfugl". Det hentyder til en Koreansk legender, der minder meget om sagnet om fugl Fønix. Fugle yder sit ypperste, brænder op, men genrejses af asken.
På Koreansk, er det også betegnelsen for "Krudtugler", hvilket passer fint med vores børnehold.

Klubben:

Værløse/Furesø Taekwondo klub har eksisteret i over 25 år, og er en fast bestanddel af sportslivet i kommunen. Men vi har også medlemmer udenfor Værløse, og vi er både børn, unge og voksne fra 7 år og op. Vi har adskillige dygtige instruktører med mange års erfaring, og det sorte bælte til at bevise det.

Lokaler:

Vi har egne lokaler i Værløse, i spritnye lokaler i den nye Søndersøhal, med en god træningssal, omklædning, og stort fælles opholds- og aktivitets rum.
Om sommeren træner vi ind i mellem i det fri.


Om træningen

Træningen:

I klubben lægger vi vægt på alsidig træning, og træner alle dele af Taekwondo, både Teknik, selvforsvar og kamp. Vi tilstræber at træningen tilpasses elevens niveau, så han/hun hverken går i stå eller presses ud over egen formåen. Vi mener at det er vigtigt at træningen skal følge sunde, moderne og pædagogiske principper for idrætsudøvelse, inden for rammerne af vores sport.
Vi opfordrer vores elever til at deltage i arrangementer og konkurrencer udenfor klubben.
Vi lægger vægt på respekt og selvdisciplin som et middel til at blive bedre.

Men vi lægger ligeså stor vægt på godt og hyggeligt samvær før, under og efter træningen.

Børn:

Vores børnetræning foregår med pædagogiske principper, og vi inddrager leg som en naturlig del af træningen. Børnene får opøvet god motorisk styrke og koordination, men bliver også introduceret til (selv)disciplin og respekt (for sporten, instruktøren og hinanden) som kommer dem til gode i mange sammenhænge.
Der indgår, som på alle hold, et stort element af selvforsvar, og vi bruger i den forbindelse energi på at forklare dem hvornår man må forsvare sig selv, hvornår man ikke må bruge hvad man har lært.
Selvom det er en individuel sport, har vi et godt klima mellem børnene, og drilleri og mobning tolereres ikke.
Vi opfordrer forældrene til at træne med, hvilke vi har gode erfaringer med. For forældrene bliver der taget særligt hensyn til deres individuelle forudsætninger, men tanken er at de også skal få noget med hjem fra træningen. Og så er der familierabat.

Unge:

Her er det helt rigtige forum at komme af med overskydende energi, og opbygge en grundlæggende selvsikkerhed og fysisk form. Det er vores erfaring at træningen giver en god energi til at klare skole og andre af hverdagens udfordringer. Evnen til grundlæggende selvforsvar giver både elev og forældre en øget tryghed. Og i klubben dannes der venskaber for livet.
Da sporten har mange flotte og effektive høje spark, er smidighed en grundsten i træningen, og der er ikke noget bedre tidspunkt en nu til at sikre at man kan forblive smidig gennem hele livet.
Har man mod på konkurrencesport er der her gode muligheder. Vi deltager i stævner, både med teknik og kamp, og der er målrettet ekstratræning for begge disse discipliner.

Voksne:

Går du i gymnasiet, er her det perfekte supplement til bøgerne. Har man mod på konkurrencesport er der her gode muligheder. Vi deltager i stævner, både med teknik og kamp, og der er målrettet ekstratræning for begge disse discipliner.
Er du ude over den alder, er det stadig relevant at træne Taekwondo. Nogle af vores elever nærmer sig de 60, men træningen holder dem stadig unge.
I vores træning på voksenholdet bliver der taget hensyn til den enkeltes fysiske forudsætninger, således at alle bliver presset, men ingen ud over deres formåen. Vi har plads og udfordringer både til dem der kan tage 1 armstrækning og 100.
For alle gælder det, at den alsidige træning sikrer både opbygning af alle kroppens muskler, smidighed og balance, og mental koncentration. Og det store element af selvforsvar giver en ekstra tryghed på vej hjem i nattoget.


Om Taekwondo

Taekwondo er en kampkunst og en sportsdiciplin med rødder i det gamle Sydkorea. Kampkunsten udøver vi med fokus på korrekte, præcise og kraftfulde slag, spark og blokeringer. Sportsdelen består af kamp med kontakt. Dog ikke i hovedet for børn og begyndere. Kampen foregår efter faste regler for scoringer og tilladte teknikker, og man kæmper med beskyttelsesudstyr på hoved, krop, arme og ben. Vi har generelt ikke flere skader end andre fysiske sportsgrene.
Herudover træner vi forskellige aspekter af kampkunsten med fokus på selvforsvar, og kamp under rigtige forhold. Vi ønsker at man har et realistisk forhold til hvad man kan i en ubehagelig situation, og at man ved og har trænet det der fungerer uden for klubben beskyttende rammer, herunder forsvar mod våben, nedtagninger, forsvar mod stranguleringer og meget andet.
Der er regler i klubben og under træningen der skal overholdes, ligeså meget af hensyn til eleverne som traditioner, så selvdiciplin er en vigtig faktor.
Fysik, kondition og især smidighed er områder vi konstant arbejder med, og har man det ikke når man starter, så kommer det.
Graduering til nye bæltefarver foregår 2-3 gange om året i vores egen klub, indtil man skal have det sorte bælte.
Vi er medlem af Dansk Taekwondo Forbund, World Taekwondo og venskabsforeningen SIM-UU.


Indmeldelse

Pris:

Det koster kr. 150,- om måneden, opkrævet kvartalsvis. Der er familierabat for flere medlemmer fra samme postadresse, også selvom de går på forskellige hold. Eget udstyr kan med fordel købes gennem klubben.

Hvordan bliver jeg medlem?

Kom evt til et par gratis prøvetimer. Da vores træning varierer en del er det en fordel at kommer et par gange på forskellige dage.
Fremgangsmåde for at melde sig ind:

 1. Opret en profil på den kommende elev her Bliv medlem
 2. Bekræft mailadressen, i vil modtage en mail angående dette.
 3. Log ind med profilen
 4. Gå ind under ”Økonomi” og tilknyt dit betalingskort til din profil. Så vil kontingentopkrævningen fremadrettet køre automatisk.
 5. Den første opkrævning du modtager vil bestå af et indmeldelsesgebyr på 400 kr. og kontingent for resten af indeværende kvartal. Denne vil du skulle logge ind på din profil og godkende. Herefter vil alt vedr. kontingentopkrævning køre automatisk.

Den første dag du møder får du udleveret:

 • Taekwondo dragt (Dobog)
 • Klubmærke (skal sys på venstre bryst af dragten)
 • Tandbeskytter

Når vi har betalt for dit medlemskab af DTaF (der er en del af indmeldelsesgebyr og kontigent) får du også et elektronisk taekwondo pas, som normalt ajourføres af klubben.


Forprøver og graduering

Graduering er der, hvor du viser hvad du har lært siden sidste graduering, og efter veludført prøve modtager et nyt bælte og en højere grad. Dette sker efter reglerne der gælder under DTaF og WT. Der afholdes tre gradueringer om året, normalt i november, februar og maj.

Et stykke tid før gradueringen, afholder vi forprøve for unge og voksne (børnehold/MON har ikke forprøve). Forprøven er en "normal" træning hvor der kigges lidt ekstra efter, og en lille skriftlig multiple-choice test.

Har man tilfredsstillende teoriprøve og fremmøde (se længere nede), kan man sin næste taegeuk uden fejl og iøvrigt vurderes klar af instruktørerne, får man lov til at gå til den efterfølgende graduering. Vurderingen er en helhedsbetragtning over gejst, holdning, kraft, hastighed, præcision, balance m.m., og tager højde for elevens alder og grad.

Man skal ikke regne med at få lov hver gang.

Det endelige program udsendes i ugen op til gradueringen, som (for KUP bælter) normalt er en lørdag, men følg med på klubbens kalender. Dem der skal op, modtager en email med link til vores klubsystem, hvor man SKAL melde sig til gradueringen senest dagen inden. Det koster 100,-, og inkluderer nyt bælte.

Selve gradueringen foregår i hold af samme eller nærmeste bæltefarve, og varer fra 20 til 60 minutter, uden tilskuere. Hvis man består får man sit nye bælte (eller snip) udleveret på dagen.

Fremmøde:

For MON hold gælder at man skal have haft 12 træninger siden sidste graduering og frem til forprøven.

For unge og voksne gælder:

 • Skal man op til alt mellem gul snip og blåt med rød snip skal man som udgangspunkt have deltaget i mindst 15 træninger siden sidste graduering og frem til forprøven.
 • Skal man op til rødt bælte eller sorte snipper skal man som udgangspunkt have deltaget i mindst 20 træninger siden sin sidste graduering, hvilket med normal træningsindsats betyder at man kan gå op med 6 måneders mellemrum, men kan nå det på 3 med en ekstra indsats.
 • Stævne- og specialtræninger tæller med, men en overvejende del af træninger skal være på ens basishold.
 • Vi ser helst, at størstedelen af træningerne ligger inden for de seneste 3 måneder op mod graduering.
MON-9.kup gælder: 12 træninger
8. kup - 5. kup gælder: 15 træninger
4. kup - 1. kup gælder: 20 træninger