Ordinær Generalforsamling 2020, Furesø Taekwondo Klub

5. marts 2020

 

 1. Valg af dirigent

 2. Alex Fonnesbech er valgt.

 3. Valg af referent

 4. Tobias Dahl Weischer er valgt

 5. Bestyrelsens beretning

 6. Formand Helene Hansen (HH) fremlægger klubbens år i 2019.

 7. Helene tog over som formand for et halvt år siden efter Michael Winther

 8. Vi havde et succesfuldt jubilæum

 9. Fyldt børn og ungehold, så vi har været nødt til at lukke for tilmeldinger for nu og oprettet venteliste.

 10. Teknikhold lukket pga. for meget pres, og erstattet med åben poomsetræning hver søndag

 11. Vi starter kamptræning op v. Michael Garde startende på lørdag.

 12. Vi holdt en succesfuld weekendlejr igen. Stor tak til de forældre og frivillige, der hjalp med det store arbejde.

 13. Beretning godkendt.

 14. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

 15. HH har fremlagt detaljer vedr. regnskabet for 2019.

  • Vi har haft et stort overskud på trods af at det ikke er mening, at vi skal have profit.

  • Især stævner har skubbet regnskabet ift budget pga. lukket teknikhold.

 16. Regnskab godkendt.

 17. Budget, herunder fastsættelse af det kommende års kontingent

 18. HH har fremlagt budget for 2020

  • Flere medlemmer. Derfor budgetteres intægterne højere.

  • Højere pris for licens til DTaF pr. medlem

   • Forbundslicensen dækkes af klubben, og går til bl.a. ulykkesforsikring i forbindelse med sporten. Dette er desuden en forudsætning for deltagelse til gradueringer og stævner.

   • Bestyrelsen skal fremover melde dette tydeligere ud over for resten af klubben.

  • Kontingent for teknikholdet sløjfes.

  • Ønske om at afholde flere arrangementer, men med lavere symbolsk deltagergebyr.

  • Vi planlægger et underskud i 2020 pga det store overskud i 2019.

 19. Budget 2020 godkendt.

 

 • Kontingent forbliver 450 kr. i 2020

 • Kontingent 2020 godkendt

 • Valg af:

  1. Formand: 

 • Helene Hansen er valgt på genvalg.

  1. Næstformand:

 • Erik Ekberg er valgt på genvalg.

  1. Kasserer:

 • Jannie Bundgård trækker sig som kasserer.

 • Jesper Arvad er valgt som ny kasserer.

  1. Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

 • Bestyrelse:

  • Michael Garde er valgt.

  • Jesper Nyhjem er valgt.

  • Monika Bak er valgt.

 • Suppleanter

  • Camilla Grann Nielsen er valgt.

  • Tobias Dahl Weischer er valgt.

  • Revisor:

 • Peter Frøjk er valgt på genvalg.

 • Indkomne forslag.

  1. Ændring af vedtægter (se bilag)

 • Rettelser i §9 for foreslåede ændringer:

  • Stk. 2 rettes således, at den afspejler dagsordenen for generalforsamling.

  • Stk. 3, 4, og 5 rettes, så de passer (og der ikke er to stk. 3)

 • Ændringer af vedtægter godkendt med ovenstående justeringer.

 • Eventuelt

 • Ungdomsbestyrelse diskuteret som potentiel tilføjelse til vedtægter i fremtiden. HH ønsker en mere detaljeret forklaring af, hvad en ungdomsbestyrelse indeholder samt deres arbejdsopgaver.

 • Uddeling af gaver til de der gør et ekstra arbejde i klubben:

  • Michael Garde tildelt DTaF’s bronzenål

  • Faste trænere

  • Hjælpeinstruktører

  • Gamle bestyrelse

 

GENERALFORSAMLING SLUT!